Tietosuojalaki (GDPR) astui voimaan 25.5.2018.

 

 

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme vastaamaan EU:n päivitettyjä tietosuoja-asetuksia.

Mikäli tahdot poistaa tietosi asiakasrekisterissämme, olethan yhteydessä info@ad-office.fi

 

 

Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten AD-Office Oy käsittelee asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja.

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

 

 

1. Rekisterinpitäjä

AD-Office Oy (y-tunnus 0729915-6)

Puistokatu 21, 08150 Lohja
info@ad-office.fi
www.ad-office.fi

 

2. Yhteyshenkilö

Seppo Hagerlund

Puistokatu 21, 08150 Lohja

0400 475 414

seppo.hagerlund@ad-office.fi

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hallinnoimiseksi, esim. yrityksen laskutusta, yhteydenottoja ja tiedottamista varten sekä palveluiden markkinoimiseksi.

 

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään tietoina asiakkaan nimi ja kotipaikka, sekä sähköpostiosoite.

 

Lisäksi voidaan kerätä:

• Asiakkaan muut yhteystiedot (postiosoite ja puhelinnumero)
• Yrityksen Y-tunnus

• Asiakkuus (milloin alkoi asiakkaaksi)

• Asiakkaan maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

 

5. Tietolähteet

AD-Office Oy kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään.

Tietoja saadaan sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan kautta että asiakkaiden antamalla suostumuksella.

 

6. Henkilötietojen vastaanottajat

AD-Office Oy ei siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman erillistä pyyntöä asiakkaalta. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

AD-Office Oy ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Henkilötietojen säilytysaika

AD-Office Oy käsittelee  asiakastietoja asiakassuhteen vaatiman ajan.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Henkilötiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

 

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

• Saada pääsy henkilötietoihinsa (tarkastusoikeus)

• Vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai henkilötietojensa täydentämistä

• Vaatia henkilötietojensa poistamista

 

Mainostoimisto AD-Office Oy • Puistokatu 21, 08150 LOHJA  •  019 311 611  •  info@ad-office.fi  •  www.ad-office.fi

Copyright 2020 © Mainostoimisto AD-Office Oy. All rights reserved.

Mainostoimisto AD-Office Oy

Puistokatu 21, 08150 LOHJA 
p. 019 311 611  •  info@ad-office.fi 
www.ad-office.fi

Copyright 2020 © Mainostoimisto
AD-Office Oy. All rights reserved.